استاندارد ISO 9001 الزامات عمومی سیستم های مدیریت کیفیت (صرف نظر از نوع فعالیت سازمان ) را تشریح می نماید.

شرکت آواپزشک با سابقه چندین ساله در تولید تجهیزات پزشکی یکبارمصرف، به منظور اثبات توانمندی خود در ارایه مستمر محصولاتی که الزامات قانونی، مقررات جاری و خواسته های مشتریان را برآورده می سازد از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بهره گرفته است.

همچنین به کارگیری مؤثر الزامات استاندارد ISO 9001 شرکت آواپزشک را قادر می سازد که فرآیندهایی برای بهبود مستمر روشها، فرآیندها، استانداردهای کارخانه ای و ویژگیهای محصول در تضمین انطباق با الزامات قانونی و خواسته های مشتری را فراهم آورده و منجر به افزایش رضایت مشتریان بالفعل و جذب مشتریان بالقوه خود شود.

دریافت گواهینامه انطباق با الزامات ISO 9001:2008 از شرکت معتبر QS Zurich AG مؤید این واقعیت است که شرکت آواپزشک اهتمام به اجرای صحیح و مؤثر الزامات این استاندارد را در راستای نیل به اهداف ذکر شده دارد .

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال