دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵
حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی تبریز هلث

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث) از شانزدهم تا نوزدهم شهریور 95 برگزار خواهد شد. 

حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث)

نماینده انحصاری فروش محصولات آواپزشک در استان آذربایجان شرقی، پخش پدیده، در این نمایشگاه در غرفه 203A سالن شهریار حضور دارد و به معرفی محصولات آواپزشک خواهد پرداخت.

آواپزشک نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی دندانپزشکی دارویی آزمایشگاهی تبریز هلث

بازگشت

حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث)
حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث)
حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث)
حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث)
حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث)
حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث)
حضور نماینده آواپزشک در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی (تبریز هلث) avapezeshk ava tabriz health

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال