جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
انتخاب آواپزشک به عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال 1394

برای چهارمین سال پیاپی، شرکت  آواپزشک به عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی شناخته شد. همچنین آقای مهندس مرتضی مسلمی به عنوان مدیر نمونه کنترل کیفیت از جانب سازمان ملی استاندارد انتخاب و از ایشان در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد تقدیر به عمل آمد.

آواپزشک واحد نمونه صنعتی استان مرکزی آقای مهندس مرتضی مسلمی مدیر نمونه کنترل کیفیت از جانب سازمان ملی استاندارد

 

بازگشت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال