آواپزشک در آینده‌ای نزدیک خط تولید محصولاتی نظیر آنژیوکت در حوزه تزریق،چاقوی جراحی چشمی در حوزه چشم‌پزشکی و بایوپسی فورسپس در حوزه گوارش را راه اندازی می نماید.

ادامه

بازگشت