پوست و زیبایی ( سرسوزن مزوتراپی آوا ، میکروکانولا آوا ، پانچ نمونه برداری آوا)مزوتراپی استفاده از دوزهای كم دارو با تزریق های مكرر، در ناحیه مورد نظر است. مزوتراپی یك روش بدون درد و بدون نیاز به بی حسی است و با زندگی روزمره بیماران ...

ادامه

میکرو کانولا یک نوآوری جدید در جهت تزریقات زیبایی می باشد که در شرکت آواپزشک با کیفیت مطلوب تولید شده است. با استفاده از میکروکانولا پزشک معالج می تواند ...

ادامه

بازگشت