تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

موضوع: روش نمونه گیری با لوله های خلأ

نویسنده / مترجم: مریم سیفی کار

خلاصه :

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

گارو يا تورنيكه را در فاصلهي 7 تا 10 سانتيمتري محل نمونهگيري بسته و با لمس رگ يا وريد مورد نظر جهت نمونهگيري، محل نمونهگيري را با پد الكلي به صورت دورانی ( از مرکز به سمت خارج) ضدعفوني نمایید. 15 تا 30  ثانیه برای خشک شدن محل نمونه گیری صبر نمائید.

*اگر فرد به الكل و بتادين حساسيت داشته باشد، از ماده ي ضدعفوني ديگري استفاده مي‌شود.

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

ابتدا برچسب روی سوزن را بررسی کنید تا از سالم و استریل بودن سوزن اطمینان حاصل نمائید. اگر برچسب روی سوزن پاره شده باشد، از آن استفاده نکنید.

قسمت رنگی سوزن را در دست ثابت نگه دارید. با دست دیگر، قسمت سفید را بچرخانید و آن را بیرون بکشید.

 

 

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

سوزن را داخل هلدر پیچ کنید و درپوش سوزن را بردارید.

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

از بیمار بخواهید تا دست خود را مشت کند. سپس سوزن را با زاویه حدود 30 درجه وارد رگ مناسب نمائید.

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

هلدر را با دو انگشت اشاره و میانی نگهدارید و لوله خلأ را وارد هلدر کنید. انگشت شست را در انتهای لوله قرار داده و لوله را فشار دهید تا درپوش لوله توسط سوزن سوراخ شده و خون وارد لوله خلأ شود.

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

با قطع شدن جریان خون به داخل لوله و پر شدن آن تا خط نشانه، به کمک دو انگشت شست و اشاره لوله پر شده را خارج نمائید. اگر نمونه های بیشتری نیاز است، به ترتیب اولویت خونگیری، لوله ها را به همین روش داخل هلدر کرده و نمونه گیری نمائید.

  • در لوله های PT و  ESR خونگیری باید کامل انجام شود(لوله تا خط نشانه پر شود).

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

پس از پر شدن لوله، می توانید با دست دیگر به آرامی لوله را به این ترتیب تکان دهید تا مخلوط گردد. از تکان دادن شدید نمونه خودداری کنید زیرا باعث آسیب دیدن نمونه میشود.

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

پس از پر شدن آخرین لوله خلأ، لوله را از هلدر خارج نموده و پنبه یا گاز آغشته به الکل آماده کنید. گارو را باز نموده و و سپس سوزن را از رگ بیمار خارج کرده و بلافاصله پنبه را روی محل نمونه گیری قرار دهید.

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle

سوزن را مطابق دستورالعمل امحاء سوزن، درون ظرفهای مخصوص، دور بیندازید.

 

آموزش خونگیری لوله خلأ و سرسوزن آوا ava blood collection tube needle  ترتیب

 

  1. لوله Coagulation  حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات (تستهاي انعقادي PT و PTT)
  2. لوله ESR  حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات (مخصوص تست ESR)
  3. لولهSST  یا Serum (تستهاي بيوشيمي)
  4. لوله های PST و Heparin ( آزمایش های رئولوژی)
  5. لوله EDTA (آزمايش CBC)
  6. لوله Glucose حاوی ضد انعقاد سدیم فلوراید (مخصوص آزمایش گلوکز خون)

 


بازگشت

برای دانلود پیوست این متن بر روی لینک زیر کلیک نمایید

-خونگیری-لوله-خلأ-سرسوزن-آوا-ava-blood-collection-tube-needle-.pdf

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال