لطفا استان و یا محصول مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمائید

نام استان نام محصول
نمایندگی انحصاری فروش سرسوزن تزریق دامی و سرنگ تزریق دامی آوا در ایران
تلفن :
09141416765 , 09122182246

فاکس :
021-33115057

ایمیل :
آدرس :
مدیریت : آقای دکتر نوری ، آقای دکتر جمشیدی
محصولات : سرنگ تزریق دامی آوا,سرسوزن تزریق دامی آوا
نمایندگی انحصاری فروش سرسوزن تزریق دامی و سرنگ تزریق دامی آوا در ایران
تلفن :
09141416765 , 09122182246

فاکس :
021-33115057

ایمیل :
آدرس :
مدیریت : آقای دکتر نوری ، آقای دکتر جمشیدی
محصولات : سرنگ تزریق دامی آوا,سرسوزن تزریق دامی آوا