انحصاری کل کشور آنژیوگرافیلطفا استان و یا محصول مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمائید

نام استان نام محصول
نمایندگی انحصاری فروش سرسوزن آنژیوگرافی آوا در ایران
تلفن :
021-88005103

فاکس :
021-88356047

ایمیل :
آدرس : تهران، بزرگراه کردستان، پایین تر از بزرگراه حکیم، خیابان 22 شرقی، پلاک 1، واحد 16
مدیریت : آقای فتح اللهی
محصولات : سرسوزن آنژیوگرافی آوا
نمایندگی انحصاری فروش سرسوزن آنژیوگرافی آوا در ایران
تلفن :
021-88005103

فاکس :
021-88356047

ایمیل :
آدرس : تهران، بزرگراه کردستان، پایین تر از بزرگراه حکیم، خیابان 22 شرقی، پلاک 1، واحد 16
مدیریت : آقای فتح اللهی
محصولات : سرسوزن آنژیوگرافی آوا