در حال حاضر آزمایش‏های متعددی اعم از آزمایشهای میکروبیولوژی، فیزیکی و شیمیایی بر روی محصولات آواپزشک صورت میگیرد که تکنولوژی انجام برخی از این آزمایش‏ها تنها در شرکت آواپزشک وجود دارد.

آزمایش‏های مهم میکروبیولوژی

آزمایش استریلیتی

آزمایش پایروژن(غیر تب زایی)

آزمایش میکروبی آب

آزمایش G.P.T

آزمایش قارچ ایستایی و باکتری ایستایی

آزمایش میکروبی کاغذ

آزمایش تعیین بار میکروبی (هوا، سطوح، دست پرسنل، محصولات قبل از استریل)

 

آزمایش‏های مهم فیزیکی

آزمایش استحکام لوله و کانولا

آزمایش سختی لوله

آزمایش اندازه گیری قطر داخلی و خارجی و طول کانولا

آزمایش شیب 6 درصد

آزمایش اتصال بین پایه و کانولای نیدل

آزمایش تیزی نوک سوزن و زاویه ی نوک سوزن

آزمایش میزان نیروی لازم برای حرکت گسکت در برل

آزمایش تعیین حجم باقیمانده در سرنگ

آزمایش تعیین ظرفیت درجه بندی شده

آزمایش نشتی هوا و مایع سرنگ

آزمایش صحت و استحکام

 

آزمایش‏های مهم شیمیایی

آزمایش حدود مجاز برای اسیدیته و قلیائی

آزمایش مقاومت در برابر خوردگی

آزمایش پیر شدن تسریع شده و واقعی

آزمایش تعیین میزان باقیمانده گاز اتیلن اکساید

آزمایش شیمیایی آب

           آزمایش کلر و pH کاغذ بسته بندی

بازگشت

واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال