استیل ضد زنگ پزشکی ( استینلس استیل ؛ تیوب ؛ کانول ؛ بالک ؛ مدیکال گرید ؛ رده پزشکی ؛ یکبار مصرف ؛ یکبارمصرف)pp پزشکی ؛ استیل ضدزنگ پزشکی؛ استینلس استیل ؛ تیوب ؛ کانول ؛ بالک ؛ مدیکال گرید ؛ رده پزشکی ؛ 304 ؛ یکبار مصرف ؛ یکبارمصرف

استیل ضد زنگ پزشکی در اقصی نقاط جهان به عنوان مناسبترین ماده اولیه جهت تولید وسایل پزشکی در اغلب زمینهها مورد استفاده قرار میگیرد. در حقیقت بیشترین کاربرد را در بین انواع استیلهای ضد زنگ دارد و در بین دیگر طبقههای استیل، قابلیت شکلدهی و تولید وسایل با کاربردهای متنوع را دارد. مزایای استفاده از استیل ضد زنگ پزشکی عبارت اند از:

  • کاهش خطر زنگ زدن و یا سایر نقصهای سطوح که باعث اکسیده شدن میشوند
  • مقاومت بالا در برابر خوردگی
  • آلودگی سطحی بسیار کم که باعث میشود وسایل پزشکی امکان استریل مجدد و استفاده مجدد داشته باشند
  • غیر مغناطیسی بودن
  • مقاومت بالا در برابر حرارت

pp پزشکی ؛ استیل ضدزنگ پزشکی؛ استینلس استیل ؛ تیوب ؛ کانول ؛ بالک ؛ مدیکال گرید ؛ رده پزشکی ؛ 304 ؛ پلی‌پروپیلن ؛ یکبار مصرف ؛ یکبارمصرف

بازگشت

pp پزشکی
استیل ضد زنگ پزشکی
استیل ضدزنگ پزشکی

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال