واحد کنترل کیفیت (گواهی‌نامه ؛ مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها؛ استاندارد ایزو 17025 ؛ مشتری مداری ؛ آزمایش‌ ؛ میکروبیولوژی ؛ فیزیکی ؛ شیمیایی ؛ تجهیزات آزمون پیشرفته ؛ تأمین رضایت مشتری ؛ آزمایش استریلیتی ؛ آزمایش پایروژن ؛ غیر تب زایی ؛ تعیین بار میکروبی )واحد کنترل کیفیت آواپزشک، با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، دو  اصل مهم و کلی « کیفیت » و « مشتری مداری »  را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد دارد و برای دستیابی به این اهداف پیوسته بر فرآیند تأمین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول و فرآوری آن و فرآیند فروش و تأمین رضایت مشتری (برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتری) نظارت و کنترل دارد. این واحد تلاش مینماید تا  با بهرهمندی از کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت مجرب و کارآزموده خود و بهکارگیری تجهیزات آزمون پیشرفته و مدرن، فرآیند تولید خود را بهطور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید.

کلیه آزمونهای کنترل کیفی مورد نیاز انواع محصولات این شرکت بر اساس آخرین استانداردهای علمی و بین المللی در آزمایشگاههای شرکت آواپزشک انجام میشود و در این زمینه هیچگونه وابستگی وجود ندارد و فراتر از آن اینکه به دلیل توانایی و امکانات منحصر به فرد آزمایشگاهها، این شرکت در شرف اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت آزمایشگاهها (استاندارد ایزو 17025) میباشد و به این واسطه قادر خواهد بود خدمات تخصصی و ارزندهای را به سایر مؤسسات و شرکتهای ذیربط در حوزه تجهیزات پزشکی ارائه نماید.

گواهی‌نامه ؛ مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها؛ استاندارد ایزو 17025 ؛ مشتری مداری ؛ آزمایش‌ ؛ میکروبیولوژی ؛ فیزیکی ؛ شیمیایی ؛ تجهیزات آزمون پیشرفته ؛ تأمین رضایت مشتری ؛ آزمایش استریلیتی ؛ آزمایش پایروژن ؛ غیر تب زایی ؛ تعیین بار میکروبی ؛

در حال حاضر آزمایشهای متعددی اعم از آزمایشهای میکروبیولوژی، فیزیکی و شیمیایی بر روی محصولات آواپزشک صورت میگیرد که تکنولوژی انجام برخی از این آزمایشها تنها در شرکت آواپزشک وجود دارد.

بازگشت

واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال