اداره توسعه بازار شرکت آوا پزشک سلامت ایرانیان با هدف تجزیه و تحلیل و پایش مستمر حوزه های مختلف تجهیزات پزشکی مصرفی و شناسایی بازارهای جدید مشغول به فعالیت است. در این واحد با استفاده از منابع داده ای داخلی و خارجی وضعیت بازارهای هدف و محصولات آوا رصد می شود. با استفاده از تحلیل های این واحد ضمن نظارت مستمر تغییرات بازار، برنامه ریزی های آتی تولید و فروش محصولات نیز با دقت و اتقان بالا صورت می گیرد. در واقع اداره توسعه بازار مغز متفکر مجموعه آواپزشک در حوزه تجزیه و تحلیل بازار است. فعالیت های اصلی این واحد شامل جمع آوری و تحلیل داده، تهیه گزارشهای تحلیلی، نظارت مستمر بر وضعیت بازارها، اندازه گیری اندازه بازار،  برنامه ریزی تولید و... است.

                              تحقیقات بازار آنؤیوکت اسکالپ وین لوله خلأ سرسوزن سرنگ 

با توجه به ماهیت تولیدی بودن شرکت آواپزشک و سیاست این شرکت برای پاسخگویی به نیاز بازار و مشتری، دسترسی به اطلاعات دقیق از وضعیت بازار تجهیزات پزشکی مصرفی امری حیاتی است. بدین منظور واحد تحقیقات بازار طرح های مختلفی برای جمع آوری اطلاعات به صورت مستمر در دست دارد. فرم هایی که در ذیل لینک آنها آمده است، جهت آشنایی با اطلاعات مصرف مراکز بیمارستانی، آزمایشگاهی و ... تدوین شده است. تکمیل این فرم ها در ارتقای سطح کیفیت محصولات و خدمات بسیار مؤثر خواهد بود، لذا پیشاپیش از همکاری شما متخصصان و فعالان در حوزه تجهیزات پزشکی تشکر می نماییم. این همکاری مایه امتنان و دلگرمی ماست.

اطلاعات مصرف مراکز درمانی

اطلاعات مصرف مراکز آزمایشگاهی

بازگشت

برای دانلود پیوست این متن بر روی لینک زیر کلیک نمایید

_اطلاعات_مرکز_درمانی_.pdf

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال