واحد کنترل کیفیت (گواهی‌نامه ؛ مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها؛ استاندارد ایزو 17025 ؛ مشتری مداری ؛ آزمایش‌ ؛ میکروبیولوژی ؛ فیزیکی ؛ شیمیایی ؛ تجهیزات آزمون پیشرفته ؛ تأمین رضایت مشتری ؛ آزمایش استریلیتی ؛ آزمایش پایروژن ؛ غیر تب زایی ؛ تعیین بار میکروبی )واحد کنترل کیفیت آوا پزشک، با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، دو  اصل مهم و کلی « کیفیت » و « مشتری مداری »  را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد دارد و برای دستیابی به این اهداف پیوسته بر فرآیند تأمین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول و فرآوری آن و فرآیند فروش و تأمین رضایت مشتری (برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتری) نظارت و کنترل دارد. این واحد تلاش مینماید تا  با بهرهمندی از کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت مجرب و کارآزموده خود و بهکارگیری تجهیزات آزمون پیشرفته و مدرن، فرآیند تولید خود را بهطور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید.

کلیه آزمونهای کنترل کیفی مورد نیاز انواع محصولات این شرکت بر اساس آخرین استانداردهای علمی و بین المللی در آزمایشگاههای شرکت آوا پزشک انجام میشود و در این زمینه هیچگونه وابستگی وجود ندارد و فراتر از آن اینکه به دلیل توانایی و امکانات منحصر به فرد آزمایشگاهها، این شرکت در شرف اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت آزمایشگاهها (استاندارد ایزو 17025) میباشد و به این واسطه قادر خواهد بود خدمات تخصصی و ارزندهای را به سایر مؤسسات و شرکتهای ذیربط در حوزه تجهیزات پزشکی ارائه نماید.

گواهی‌نامه ؛ مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها؛ استاندارد ایزو 17025 ؛ مشتری مداری ؛ آزمایش‌ ؛ میکروبیولوژی ؛ فیزیکی ؛ شیمیایی ؛ تجهیزات آزمون پیشرفته ؛ تأمین رضایت مشتری ؛ آزمایش استریلیتی ؛ آزمایش پایروژن ؛ غیر تب زایی ؛ تعیین بار میکروبی ؛

در حال حاضر آزمایشهای متعددی اعم از آزمایشهای میکروبیولوژی، فیزیکی و شیمیایی بر روی محصولات آوا پزشک صورت میگیرد که تکنولوژی انجام برخی از این آزمایشها تنها در شرکت آوا پزشک وجود دارد.

بازگشت

واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال