میزان مصرف مرکز درمانی

پاسخ دهنده گرامی پرسشنامه حاضر به منظور شناخت بهتر و صحیح تر وضعیت بازار مصرف محصولات مختلف مصرفی در مراکز درمانی تهیه شده است. و همکاری شما بزرگواران می تواند اثر بسزایی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مجموعه آوا پزشک داشته باشد. لذا خواهشمند است که با بذل توجه کافی و ارائه انتقادات و پیشنهادات خود ما را در انجام این مهم یاری نمایید.

 • در مورد بیمارستان خصوصی و دولتی تکمیل شود. در غیر اینصورت عدد صفر قرار گیرد.

 • میزان مصرف ماهیانه مرکز شما از هر کدام از رنگ های آنژیوکت چقدر است؟

 • امکان چند انتخاب وجود دارد.

 • در صورتی که از برند های مختلف استفاده می کنید، بین نام برندها، از علامت - استفاده نمائید.

 • اسکالپ وین (سوزن پروانه ای):

 • در صورتی که از برند های مختلف استفاده می کنید، بین نام برندها، از علامت - استفاده نمائید.

 • سرنگ:

 • امکان چند انتخاب وجود دارد.

 • در صورتی که از برند های مختلف استفاده می کنید، بین نام برندها، از علامت - استفاده نمائید.

 • لوله های خونگیری:

 • امکان چند انتخاب وجود دارد.

 • در صورتی که از برند های مختلف استفاده می کنید، بین نام برندها، از علامت - استفاده نمائید.

 • میزان مصرف ماهیانه

 • سرسوزن خون گیری:

 • در صورتی که از برند های مختلف استفاده می کنید، بین نام برندها، از علامت - استفاده نمائید.

 • اطلاعات تکمیل کننده فرم

 • برای دریافت یک نسخه از اطلاعات وارد شده لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید