میزان مصرف مراکز آزمایشگاهی

پاسخ دهنده گرامی پرسشنامه حاضر به منظور شناخت بهتر و صحیح تر وضعیت بازار لوله های خونگیری تهیه شده است. و همکاری شما بزرگواران می تواند اثر بسزایی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مجموعه آوا پزشک داشته باشد. لذا خواهشمند است که با بذل توجه کافی و ارائه انتقادات و پیشنهادات خود ما را در انجام این مهم یاری نمایید.

  • در صورتی که نام چند برند را وارد می کنید، از علامت - بین آن ها استفاده نمائید.

  • میزان مصرف ماهیانه لوله

  • سرسوزن خونگیری

  • در صورتی که نام چند برند را وارد می کنید، از علامت - بین آن ها استفاده نمائید.

  • سرنگ

  • در صورتی که نام چند برند را وارد می کنید، از علامت - بین آن ها استفاده نمائید.

  • اطلاعات مرکز

  • برای دریافت یک نسخه از اطلاعات وارد شده لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید