۲۱ اسفند ۱۳۹۰
افتتاح بزرگترین خط تولید سر سوزن در خاورمیانه

با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بزرگترین خط تولید سر سوزن در خاورمیانه افتتاح شد...

ادامه