جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
گزارش تصویری حضور آواپزشک در نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

شرکت آواپزشک سلامت ایرانیان، در نمایشگاه جانبی کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران همچون دو سال گذشته حضور یافت و به معرفی محصولات و خدمات خود از قبیل، لوله های خونگیری خلأ، لوله های خونگیری بدون خلأ، سرسوزن خونگیری، سرنگ های نمونه گیری و سایر محصولات عمومی و تخصصی خود در حوزه تزریق و آزمایشگاهی پرداخت.

http://www.avapezeshk.com/portalimages/userfiles/-تصویری-غرفه-آواپزشک-نمایشگاه-جانبی-کنگره-ارتقا-کیفیت-خدمات-آزمایشگاهی

http://www.avapezeshk.com/portalimages/userfiles/-تصویری-غرفه-آواپزشک-نمایشگاه-جانبی-کنگره-ارتقا-کیفیت-خدمات-آزمایشگاهی-تشخیص-طبی

http://www.avapezeshk.com/portalimages/userfiles/-تصویری-غرفه-آواپزشک-نمایشگاه-جانبی-کنگره-ارتقا-کیفیت-خدمات-آزمایشگاهی-تشخیص-طبی

در این نمایشگاه، بسیاری از شرکت های تهیه و توزیع اقلام آزمایشگاهی با بازدید از غرفه، درخواست دریافت نمایندگی در حوزه آزمایشگاهی در استان های مختلف را داشتند. 

http://www.avapezeshk.com/portalimages/userfiles/-تصویری-غرفه-آواپزشک-نمایشگاه-جانبی-کنگره-ارتقا-کیفیت-خدمات-آزمایشگاهی-تشخیص-طبی

 

بازگشت

گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
گزارش تصویری غرفه آواپزشک نمایشگاه ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال