پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
همایش «آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی در بیمارستان ها» در ...

شرکت آواپزشک در راستای ترویج هر چه بیشتر و بهتر استانداردها و ملزومات تولید و انبارش تجهیزات پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همایش «آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی در بیمارستان ها» را در تاریخ 95/12/19 برگزار نمود.

 

مباحث اصلی ارائه شده این همایش عبارت اند از:

آشنایی با مواد اولیه و روش های استریلیزاسیون محصولات پزشکی مصرفی

برچسب‌گذاری تجهیزات پزشکی

آشنایی با محصولات یک بار مصرف حوزه تزریق و خونگیری

شرایط محیطی و زیر ساخت‌های انبارش تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی

 

بازگشت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال