آواپزشک علاوه بر تولید محصول نهایی در 8 حوزه، محصولات میانی خود مانند تیوب، کانول و... را نیز عرضه می نماید. این شرکت نیاز تولیدکنندگان داخلی به سرسوزن بالک ...

ادامه

آواپزشک در آینده‌ای نزدیک خط تولید محصولاتی نظیر آنژیوکت در حوزه تزریق،چاقوی جراحی چشمی در حوزه چشم‌پزشکی و بایوپسی فورسپس در حوزه گوارش را راه اندازی می نماید.

ادامه

بازگشت