آتی ( تجهیزات پزشکی آوا ؛ تولیدکننده؛ یکبارمصرف ؛ یکبار مصرف ؛ پزشکی ؛ آوا ؛ تأمین کننده ؛ واحد نمونه ؛ استان مرکزی ؛ آواپزشک)پنس، وسیله‌ای است که به منظور نمونه‌برداری از بافت‌های درونی شامل عضلات و ماهیچه‌های قلب، دستگاه گوارش، ... در عمل‌های جراحی و فعالیت‌های پزشکی کاربرد دارد.

ادامه

این چاقوها برای مصارف جراحی چشم پزشکی طراحی شده اند؛ تیغ آن ها به منظور برش دقیق بدون اعوجاج بافت، دارای لبه تیز می باشند. هم چنین به منظور...

ادامه

آنژیوکت وسیله ای تحت عنوان مجموعه اتصال سرم به شریان می باشد و برای تزریق انواع محلول های تزریقی و داروها به ورید بیمار از این وسیله استفاده می شود.

ادامه

بازگشت