حوزه دندانپزشکی (سرسوزن دندانپزشکی آوا ؛ سرنگ شستشوی ایمن آوا)جهت تزریق داروهای بی‌حس‌کننده به درون لثه بیماران، از سرسوزن‌های دندانپزشکی استفاده می‌شود. این سرسوزن از 4 قسمت اصلی شامل سوزن، هاب و دو کاور تشکیل شده‌است.

ادامه

سرنگ شستشوی ایمن آوا از نوع سرنگ لوئرلاک می باشد. در این نوع سرنگ، سوزن تزریق با چرخش درون بخش مارپیچی سرنگ روی سرنگ قرار گرفته و در شیارهای مارپیچی آن...

ادامه

بازگشت