گوارش (سوزن تزریق آندوسکوپی ، کولونوسکوپی )شرکت آواپزشک با توجه به نیازهای داخلی، با تولید این محصول با قیمت و کیفیت مناسب سعی در بر طرف کردن کل نیاز داخلی نسبت به سوزن تزریق آندوسکوپی نموده است...

ادامه

بازگشت