چشم پزشکی (سرسوزن ؛ چشم پزشکی ؛ آوا ؛ تزریق ؛ گیج ؛ سر سوزن)این سوزن‌ها جهت تزریق یا شستشو در قرنیه، صلبیه، پلک، عضله و ترمیم بافت‌های دیگر استفاده می‌شوند. سوزن‌های چشم‌پزشکی آوا در انحنای ...

ادامه

بازگشت