آنژیو (سرسوزن آنژیوگرافی ؛ سرسوزن ؛ تزریق ؛ قلب ؛ تصویربرداری ؛ اشعه ایکس ؛ آنژیوگرافی عروقی ؛ کاتتر )آنژیوگرافی یکی از روش های تصویربرداری تشخیصی با استفاده از اشعه ی ایکس می باشد. در حال حاضر با استفاده از ام آر آی و سی تی اسکن نیز امکان آنژیوگرافی وجود دارد؛

ادامه

بازگشت