تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

موضوع: آنژیو

نویسنده / مترجم:

خلاصه :

 تجهیزات اصلی یک سیستم آنژیوگرافی

یک سیستم آنژیوگرافی از تجهیزات متنوع و متعددی استفاده می نماید . برای آشنایی بیشتر با مشخصات اصلی و کلی این تجهیزات در زیر به طور خلاصه به این مشخصات پرداخته شده است .

 

 

تخت آنژیوگرافی ( Catheterization table )

تخت آنژیوگرافی از اجزاء ثابت یک سیستم آنژیو محسوب می گردد . از آنجا که این وسیله حامل بیمار مـی‏باشد مستقیماً با ایمنی  بیمار مرتبط بوده و بنابراین می بایست از  درجه ایمنـی و اطمینـان بالایی     ( highly  safe  & highly reliable)  برخوردار باشد   .قابل استریل بودن اجزاء مختلف تخت ، ضریب جذب بسیار پائین رویه تخت و عدم وجود هرگونه مانع فلزی بر سر راه تصویر نیمرخ ، از خواص این نوع تختهاست.  دو طرح اصلی برای رویه این نوع تخت وجود دارد . یک نوع برای اهداف عمومی که دارای حرکت طولی یا مانور زیاد برای کاربردهای مختلف ( جنرال ) و دیگری رویه بدون کلاف ( flameless ) که با طراحی خاصی برای کاربردهای آنژیوگرافی عروق کرونر ساخته می شود .

در جدول زیر برخی خصوصیات اصلی این دو نوع تخت با هم مقایسه شده است .

 

خصوصیات اجزاء تخت

طرح کاربرد عمومی

طرح بدون کلاف

ابعاد رویه تخت ( میلی متر(

   

ارتفاع رویه تخت تا زمین

83 تا 130 سانتیمتر (پیوسته(

80 تا 128 سانتیمتر (پیوسته(

گام حرکتی رویه تخت (طولی(

67 سانتی متر

130 سانتی متر

گام حرکتی رویه تخت (عرضی(

‌12cm ±

‌12cm ±

گام حرکت رویه تخت (عمودی(

27cm

47cm

 

سی آرم C-ARM stand

عقیده بسیاری از متخصصین این است که برای آزمایشات مربوط به عروق کرونر (coronary artery) و به طور کلی عروق قلبی می بایست نماهای مختلف زاویه ای در اختیار باشد . به همین دلیل نه تنها نماهای رخ ، نیمرخ و ابلیک بلکه نماهای مختلف از زوایای دیگر نیز برای ارتقاء کیفیت تشخیصی سیستم های آنژیوگرافی امری مهم و اساسی محسوب می گردد .سی آرم های آنژیوگرافی نه تنها چرخشهای LAO و RAO  را تأمین می نمایند بلکه وضعیتهایی مانند کرانیوکودال و کودوکرادینال را نیز در اختیار قرار می دهند. سی آرمهایی که مجهز به پایه های محکم شده بر روی زمین هستند چرخش همزمان و منطبق تیوب مولد اشعه و سیستم تصویری را ممکن ساخته و از این طریق نماهای تحت هر زاویه ایی را امکانپذیر می نمایند .چنانچه این سی آرم با یک سی آرم نمیرخ همراه گردد امکاناتی از قبیل سینه فلوروگرافی دوجهتی نیز فراهم می گردد .


بازگشت

برای دانلود پیوست این متن بر روی لینک زیر کلیک نمایید

angio2(1).pdf

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال