تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۰۱

موضوع: تزریق

نویسنده / مترجم: آرام تيرگر ، فرشته غلامى

خلاصه :

 ورود ناخواسته سوزن به بدن و خطر انتقال طيف وسيعي از عوامل بيماري زا يك مشكل كاملا" شناخته شده و ناشى از مواجهه شغلى در پرسنل بهداشتي– درماني به ويژه حرفه پرستارى است. با توجه به كثرت شاغلين اين حرفه از سويي و امكان پيشگيري از بسيارى آسيب هاى ناشى از سوزن، هدف از انجام اين مطالعه، بررسى وضعيت اين مشكل شغلى و تعيين برخي عوامل مرتبط با آن در ميان پرستاران بوده است.
روش كار: مطالعه حاضر به صورت مقطعى و سرشماري در ميان 340 تن از پرستاران شاغل در بيمارستان هاى دولتى و يك بيمارستان غير دولتى شهرهاى بابل و اميركلا (از شهرهاى شمال كشور) و با حداقل يك سال سابقه كار طى فصول پاييز و زمستان به اجرا در آمد. جهت جمع آورى داده ها از پرسشنامه هايى به همين منظور مشتمل بر اطلاعات فردى و برخى عوامل موثر شغلى مانند كسب آموزش هاى لازم، عادات شغلى نادرست مانند گذاردن مجدد درپوش سوزن استفاده شد.

متن کامل این مقاله به پیوست آمده است.


بازگشت

برای دانلود پیوست این متن بر روی لینک زیر کلیک نمایید

needle_stick.pdf

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال