لطفا استان و یا محصول مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمائید

نام استان نام محصول
نمایندگی انحصاری فروش سرسوزن دندانپزشکی و سرنگ های شستشوی آوا
تلفن :
021-66565067 , 021-66581275

فاکس :
021-66420285

ایمیل :
آدرس : تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، پاساژ دندانپزشکی کاوه، بلوکC، طبقه2، واحد127
مدیریت : آقای محمود محمودزاده سلماسی
محصولات : سرسوزن دندانپزشکی آوا,سرنگ شستشوی ایمن آوا
نمایندگی انحصاری فروش سرسوزن دندانپزشکی و سرنگ های شستشوی آوا
تلفن :
021-66565067 , 021-66581275

فاکس :
021-66420285

ایمیل :
آدرس : تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، پاساژ دندانپزشکی کاوه، بلوکC، طبقه2، واحد127
مدیریت : آقای محمود محمودزاده سلماسی
محصولات : سرسوزن دندانپزشکی آوا,سرنگ شستشوی ایمن آوا