وظيفه اصلي اين اداره نظام مند كردن وضعيت تجهيزات پزشكي در كشور و نظارت بر نحوه توليد،‌ واردات،‌ توزيع، عرضه، مصرف ،‌ نگهداري، صادرات، ارتقاي كمي و كيفي توليدات وسايل پزشكي داخل كشور و نظارت بر كيفيت لوازم پزشكي وارداتي است .

http://imed.fda.gov.ir/

بازگشت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال