هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران براساس قانون مصوب جلسه مورخ 1378/09/21 مجلس محترم شورای اسلامی، جهت نیل و تحقق اهداف عالیه زیر تشکیل شده است: الف- فراهم سازی زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور ب- بی نیاز کردن کشور از اعزام بیمار به خارج از کشور ج- صرفه جویی ارزی در هزینه های درمانی بیماران

http://hoa-ir.com/

بازگشت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال